Καλώντας το τηλεφωνικό κέντρο μας, μπορείτε να πάρετε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις που σας ενδιαφέρουν.