Για μετακινήσεις 4 ατόμων και άνω υπάρχει συνεργασία με επταθέσια η εννιαθέσια οχήματα για διαδρομές εντός η εκτός πόλης.