Έχουμε την δυνατότητα να καλύψουμε όλες τις απαιτήσεις στο μεταφορικό έργο επιχειρηματιών, αθλητών και λοιπών πελατών, παραλαμβάνοντας τους από το σημείο της άφιξης, με όποιο προορισμό και όση ώρα επιθυμούν.