Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε από το Συνεταιρισμό Ραδιοταξί Θεσσαλονίκης Μερσεντες ΣΥΝ.Π.Ε., με την επωνυμία «Ραδιοταξί Mercedes», που εδρεύει στη Κωλέττη 36, Τ.Κ 54627, με e-mail επικοινωνίας info@radiotaximercedes.gr και τηλ:+302310524499 (εφεξής: Εταιρεία), η οποία είναι και ο διαχειριστής της.
Η χρήση του ιστότοπου ‘www.radiotaximercedes.gr’ (εφεξής: ιστοσελίδα)  και της εφαρμογής για κινητές συσκευές ‘Taxi Club’ (εφεξής: εφαρμογή) διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους, τους οποίους ο επιβάτης/χρήστης (εφεξής: χρήστης) καλείται να διαβάσει προσεκτικά, καθώς η χρήση της ιστοσελίδας και της εφαρμογής συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του παρόντος, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναιτιολόγητα και χωρίς προειδοποίηση να τροποποιεί και να επικαιροποιεί τους Όρους Χρήσης, τυχόν τροποποιήσεις των οποίων θα διατυπώνονται εγγράφως και θα ενσωματώνονται στο παρόν κείμενο, γι’ αυτό και θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης.

Ευθύνη Χρήστη:

Ο χρήστης που επιθυμεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών του Ραδιοταξί Mercedes, συμφωνεί με τα ακόλουθα:
1. Να δίνει ακριβείς και αληθείς πληροφορίες, τις οποίες επιτρέπεται να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή, καθώς η ακρίβεια των στοιχείων είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς από τον Οδηγό. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ανακριβείς, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών.
2. Να απέχει από τη δυσφήμηση της Εταιρείας.
3. Να μην διαδίδει περιεχόμενο που μπορεί να είναι άσεμνο, απειλητικό, δυσφημιστικό ή ακόμα και ενοχλητικό για συγκεκριμένα άτομα ή ομάδα ανθρώπων με βάση κοινωνικά, φυλετικά ή άλλα κριτήρια.
4. Να τηρεί τους νόμους του κράτους.
5. Να αποδίδει ολόκληρο το πόσο για τις υπηρεσίες που του παρέχει ο εκάστοτε Οδηγός ταξί.
6. Να σέβεται τον Οδηγό ταξί που του συστήνεται μέσω της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής.
7. Σε περίπτωση που παραβιάσει τους παρόντες όρους, να αποζημιώσει την Εταιρεία.
8. Να μη χρησιμοποιεί προσβλητικά και άκομψα ψευδώνυμα.
9. Να μην κάνει καταχρηστική χρήση προκειμένου να προκαλέσει αναστάτωση ή ταλαιπωρία.
10. Ο μόνος υπεύθυνος για τη διατήρηση του απορρήτου κωδικού πρόσβασής του χρήστη είναι ο ίδιος.
11. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην παροχή υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τον Επιβάτη. Αν επέλθει ζημία στον χρήστη από κάποια τροποποίηση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία.

Χρήση των Υπηρεσιών:

1. Ιστοσελίδα

Για να πραγματοποιηθεί κράτηση για την υπηρεσία μεταφοράς σας θα πρέπει να συμπληρωθεί τη σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα μας. Όλες οι κρατήσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την προγραμματισμένη μεταφορά.
Έχουμε το δικαίωμα, να αρνηθούμε οποιαδήποτε ζήτηση μεταφοράς από εσάς. Δεν εγγυόμαστε ότι μπορούμε να εκπληρώσουμε με επιτυχία κάθε αίτημα μεταφοράς.
Με την ολοκλήρωση της κράτησης, ο χρήστης θα λάβει μήνυμα επιβεβαίωσης.
Αποτελεί ευθύνη του χρήστη της κράτησης να ειδοποιεί το Ραδιοταξί Mercedes σε περίπτωση που δεν λάβει το μήνυμα επιβεβαίωσης ή στην περίπτωση που κάποιες από τις λεπτομέρειες κράτησης είναι ανακριβείς. Όλες οι λεπτομέρειες της κράτησης θα εμφανιστούν λεπτομερώς στο μήνυμα επιβεβαίωσης. Το μήνυμα επιβεβαίωσης πρέπει να είναι διαθέσιμο προς επίδειξη σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, καθώς μπορεί να ζητηθεί από τον οδηγό κατά την παραλαβή.

2. Εφαρμογή:

Για να γίνει χρήση των υπηρεσιών του Ραδιοταξί Mercedes μέσω της εφαρμογής, πρέπει:
α. να γίνει εγγραφή στην εφαρμογή Taxi Club. Κατά τη διαδικασία της εγγραφής θα ζητηθεί το όνομα του χρήστη και το τηλέφωνο, όπου θα σταλεί ο κωδικός ενεργοποίησης.
β. να δοθεί άδεια στην εφαρμογή, μόνο κατά τη χρήση της, να εντοπίζει το ακριβές στίγμα του επιβάτη, ώστε να μπορεί να αναθέσει τη διαδρομή στον πλησιέστερο οδηγό.
Ο χρήστης ουδεμία υποχρέωση φέρει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και δύναται να παύσει τη χρήση τους και να προβεί στην κατάργηση του λογαριασμού του και στην απεγκατάσταση της εφαρμογής από τη συσκευή του ανά πάσα στιγμή.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει την παροχή υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τον χρήστη. Αν επέλθει ζημία στον χρήστη από την παύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία.
Η Εταιρεία δύναται μονομερώς να αναστείλει τη λειτουργία προσωρινά ή να καταργήσει μόνιμα τον λογαριασμό του χρήστη όταν:
α. ο χρήστης παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στους παρόντες όρους
β. η Εταιρεία εντοπίζει βλάβες στην ίδια, στους Οδηγούς ή σε τρίτους από δραστηριότητες του χρήστη χρήστη.
Σε περίπτωση προσωρινής αναστολής ή κατάργησης του λογαριασμού του κατά τα ως άνω, ο χρήστης δε δύναται να αξιώσει καμία αποζημίωση από την Εταιρεία.

Πολιτική επιστροφής:

Δεν υπάρχει πολιτική επιστροφής.

Χρήση τεχνολογίας εντοπισμού:

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί «cookies» και άλλες τεχνολογίες για την αναγνώριση του κάθε χρήστη. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του κάθε χρήστη, δίνοντας μία μοναδική ταυτότητα στον υπολογιστή του, ώστε να αναγνωρίζεται κάθε φορά που επιστρέφει στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή σε παρεμφερείς ιστοσελίδες.
Αν δεν επιθυμείτε την χρήση των «cookies» μπορείτε να ρυθμίσετε τον διαδικτυακό περιηγητή σας ώστε να σας ειδοποιεί για τη χρήση τους.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:

Το Ραδιοταξί Mercedes σας ενημερώνει ότι, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής Taxi Club, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές :
Μας δίνετε μόνο τα τυπικά σας στοιχεία, που αφορούν στην ομαλή ολοκλήρωση της κράτησής σας.
Για αυτό το λόγο, στις συναλλαγές που γίνονται μέσω του ιστοσελίδας, ζητάμε μόνο στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της κράτησής σας, καθώς και για να προσωποποιήσουμε και να βελτιώσουμε την εξυπηρέτησή σας.
Το Ραδιοταξί Mercedes με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την χρήση της ιστοσελίδας και της εφαρμογής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας.
Οι χρήστες κατά την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων στα πλαίσια των συναλλαγών τους ενημερώνονται δια του παρόντος από το Ραδιοταξί Mercedes και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των δεδομένων αυτών, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρίας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης.
Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των κρατήσεων.
Κατά τα λοιπά Το Ραδιοταξί Mercedes δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών της και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας Αρχής.

Αποποίηση Ευθύνης:

O οδηγός είναι υπεύθυνος να προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς, οι οποίες μπορεί να διευκολύνονται και να προγραμματίζονται μέσω της ιστοσελίδας, της εφαρμογής και του τηλεφωνικού κέντρου.
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την ποιότητα των υπηρεσιών μεταφοράς που προσφέρει ο κάθε οδηγός ταξί στον χρήστη. Η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις υπηρεσίες ταξί που παρέχονται στον χρήστη από τον οδηγό.
Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί για το επίπεδο των υπηρεσιών, ούτε μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια, την ορθότητα καθώς και την πληρότητα των στοιχείων και των πληροφοριών που εμφανίζονται.
Για τον λόγο αυτό ρητά αναγνωρίζεται ότι ο χρήστης δεν δύναται να απαιτήσει από την εταιρεία οποιαδήποτε ευθύνη ή ζημιά που προκύπτει από την σχέση του με τον οδηγό. Η εταιρεία δεν εμπλέκεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στη διαχείριση των πληρωμών μεταξύ των χρηστών και των οδηγών. Η ευθύνη σχετικά με τις αποφάσεις που παίρνει ο χρήστης κατά την συνδιαλλαγή με τον οδηγό βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη. Με την αποδοχή της παροχής των υπηρεσιών ταξί, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η εταιρεία δεν έχει καμία ανάμειξη στη συμβατική σχέση μεταξύ του οδηγού και του χρήστη.

Πνευματική Ιδιοκτησία:         

Το Ραδιοταξί Mercedes  είναι νόμιμος δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και της εφαρμογής και υπεύθυνο για τη διαχείριση του περιεχομένου.
Εφόσον δεν ορίζεται άλλως, όλο το περιεχόμενο διέπεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας προορίζεται για προσωπική χρήση και δεν επιτρέπεται να αποθηκεύεται, αναπαράγεται, διανέμεται, προωθείται, προβάλλεται, δημοσιεύεται ή μεταδίδεται για οποιονδήποτε σκοπό, παρά μόνο με την προηγούμενη ρητή συναίνεση του Ραδιοταξί Mercedes.

Επίλυση Διαφορών:

Το Ραδιοταξί Mercedes δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξυπηρέτηση των επιβατών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που έχουν από τις συναλλαγές τους μαζί μας. Σε περίπτωση όμως που δεν μπορέσουμε να επιλύσουμε πλήρως τυχόν ζητήματα τα οποία προκύψουν, αρμόδια ορίζονται τα Ελληνικά δικαστήρια.